רישום ב- Google Analytics

כל האתרים שנבנים על תשתית Site123  ומשודרגים למסלול פרימיום, יכולים בGoogle Analytics לצורכי ניתוח השימוש באתר וניתוח התעבורה בו.

Google Analytics הינה פיסת קוד המוטמעת באתר שלכם, פיסת קוד זו מאפשרת לGoogle להציג לכם, בעלי האתר, את התנהלות לקוחותיכם באתר , ניתוח זמן שהיה של הלקוח, וכן מעבר בין הדפים השונים . כמו כן תוכלו לנתח את התנהגות לקוחותיכם באתר בחתכים שונים, פלטפורמת גלישה, גילים, מהיכן בעולם נכנסו לאתר , ועוד...